Bộ chuyển đổi chuyển đổi HDMI (A-mimiC) ADHD AC3BK

Description

Bạn có thể kết nối với máy tính bảng bằng cáp HDMI ( loại A)! Bộ chuyển đổi HDMI chuyển đổi đầu cuối HDMI ( loại A) sang đầu cuối HDMI- mini ( loại C).

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 ELECOM VIETNAM

Log in with your credentials

Forgot your details?